Arbejdsmiljølovgivning skal tages alvorligt

Arbejdsmiljølovgivning er den vigtigste lov om arbejdsmiljø i Danmark. Loven fastlægger de generelle principper for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og danner rammen for udviklingen af mere specifik lovgivning, bestemmelser og adfærdskodekser. Arbejdsmiljølovgivning gælder for alle arbejdspladser i Danmark, uanset størrelse eller branche. Alle arbejdsgivere, ansatte og andre personer, der arbejder på en arbejdsplads, har et ansvar for at træffe alle rimeligt gennemførlige foranstaltninger for at sikre deres egen og andres sikkerhed. Dette omfatter overholdelse af alle relevante love, bestemmelser og adfærdskodekser. Hvis du er arbejdsgiver, har du et særligt ansvar for at sikre, at din arbejdsplads er sikker og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivning.

Vil du gerne være sikker på, at din virksomhed overholder alle de gældende regler i den nyeste udgave af arbejdsmiljølovgivning, så er det en god idé at hoppe ind på https://arbejdsmiljoegruppen.dk/, hvor du kan få masser af hjælp. Der er både rådgivning og kurser, så du altid kan blive opdateret på det seneste nye. Det er nemlig dit ansvar som arbejdsgiver at sørge for, at din arbejdsplads overholder alle gældende regler.

Bliv klogere på arbejdsmiljølovgivning

En meget stor del af de danske arbejdsmiljøregler stammer fra EU. En lang række direktiver om arbejdstid, børn og unge, farlige stoffer, støj- og vibrationseksponering, personlige værnemidler m.m. er gennemført i dansk lovgivning og implementeret i arbejdsmiljølovgivning.

Mange af de specifikke krav vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er fastsat i bekendtgørelser udstedt i henhold til arbejdsmiljølovgivning. Disse bekendtgørelser indeholder detaljerede regler om en række emner som f.eks. udformning af arbejdspladser, ergonomi og belysning.

Reglerne om arbejdsmiljø er beskrevet detaljeret i de vejledninger, der er udgivet af Arbejdstilsynet, og i de brancheguider, der er udgivet af branchearbejdsmiljørådene. Virksomhederne kan bruge vejledningerne, når de skal forebygge og løse konkrete arbejdsmiljøproblemer. Vejledningerne er ikke bindende, men hvis man følger dem, kan det give en vis sikkerhed for, at man overholder

Arbejdsmiljølovgivning bliver fulgt til dørs af Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er ansvarlig for at håndhæve arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har en række forskellige værktøjer til rådighed for at hjælpe virksomhederne med at overholde arbejdsmiljølovgivning, herunder vejledning, konferencer og uddannelse.

Arbejdsmiljølovgivning kræver også, at arbejdsgiverne skal foretage undersøgelser af arbejdsmiljøet. Denne undersøgelse er med til at identificere potentielle risici og farer på jobbet.

Der findes sundheds- og sikkerhedslovgivning for at beskytte de ansatte mod potentielle risici på arbejdspladsen. Dette indebærer bl.a. at sikre, at arbejdsforholdene er sikre og sunde, og at medarbejderne er ordentligt instrueret i, hvordan de skal holde sig sikre.

Hvis en medarbejder kommer til skade eller bliver syg som følge af sit arbejde, kan arbejdsgiveren blive holdt ansvarlig. Dette er kendt som princippet om objektivt ansvar, hvilket betyder, at arbejdsgivere kan holdes ansvarlige for deres ansattes handlinger, selv om de ikke var opmærksomme på de involverede risici. 

Arbejdsgiverne har pligt til at sørge for en sikker og sund arbejdsplads og til at sikre, at medarbejderne er ordentligt instrueret i, hvordan de skal holde sig sikre. Hvis en medarbejder kommer til skade eller bliver syg som følge af sit arbejde, kan arbejdsgiveren blive holdt ansvarlig.

 

 

Skriv et svar