Hvad er forskellen på paragraf 66 og 76?

Atriumhus er et veloplagt botilbud, der henvender sig til psykisk syge og psykisk skrøbelige børn og unge i aldersgruppen 12-30 år af alle køn. Atriumhus ligger tæt på Mørkøv på Sjælland. I denne artikel kan du læse mere om, hvorfor et botilbud kan være en god løsning, og hvad det kan gavne. Du kan også kort læse mere om, hvad forskellen er på paragraf 66 og paragraf 77, der begge vedrører anbringelse af unge personer, der kan have behov for det. I sidste afsnit, omhandlende paragraf 76, finder du som det første netop svaret på, hvad forskellen er på paragraf 66 og 76.

Disse børn kan få gavn af et ophold

Der findes mange forskellige psykiske sygdomme, og det er et vigtigt område at fokusere på. Det kan være i større eller mindre grad, men uanset hvad, kan det være så hæmmende, at det er værd at overveje et botilbud, hvor der er fagligt personale, der tager sig af de unge. At omgås med andre unge, der også har psykiske sygdomme, kan desuden være et bedre udgangspunkt for den unge. Her ved personalet, hvordan de skal tage hånd om de unge, så de får den bedst mulige behandling.

Et ophold kan gavne, hvis den unge har personlighedsforstyrrelser, sindlidelser, autisme-diagnoser samt problemer og unge som tidligere har været i ungdomspsykiatri-behandling (både indlæggelse og ambulant). Generelt set er et ophold også oplagt, hvis den unge har psykiske problemer i en sådan grad, at dagligdagssituationer er besværet på grund af de psykiske problemer. Her kan den unge få hjælp til en bedre og mere positiv udvikling. Der er desuden også fokus på, hvordan unge kan få strategier og redskaber til at mestre deres sygdom og leve normalt med den; oftest er udgangspunktet nemlig, at den unge skal lære at leve med sygdommen på bedste vis, hvilket i mange tilfælde er muligt.

Paragraf 66

Servicelovens paragraf 66 er en paragraf, der handler om loven i forhold til anbringelsessteder. Denne paragraf er henvendt børn og unge under 18 år. Eksempler på anbringelsessteder kan fx være opholdssted som Atriumhus, døgninstitution, plejefamilie eller netværksfamilie. Her er afdelinger godkendt ud fra paragraf 66, stk. 1 nr. 5 i Den Sociale Udviklingsfond. Disse afdelinger godkendes af tilsyns- og godkendelsesmyndighed, og i paragraffen er beskrevet, hvordan afdelingerne tilbyder lejligheder, hvor den unge under 18 år bor for sig selv men under støtte fra en socialkonsulent. Denne konsulent er til rådighed døgnet rundt.

Paragraf 76

Forskellen på paragraf 66 og paragraf 76 er, at paragraf 76, modsat paragraf 66, tilbyder hjælp til unge i aldersgruppen 18-22 år. Denne paragraf træder i kraft, når det vurderes, at den unge har brug for hjælp i en sådan grad, at det har betydning for behovet for støtte. Den unge skal dog være indforstået med dette. Formålet med hjælpen er, at den skal bidrage til en positiv overgang fra at være uselvstændig, til at kunne føre et selvstændigt liv. Den unges beskæftigelse samt uddannelse skal understøttes i processen.

Skriv et svar