Hvilken virksomhedsform skal du vælge, når du starter en webshop?

Før du starter en webshop, er det væsentligt, at du overvejer, hvilken virksomhedsform du skal stifte. Der skelnes mellem personlige virksomheder og kapitalselskaber, og der er fordele og ulemper ved begge dele. 

Hvis du har besluttet dig for at starte en webshop, er det næste skridt, at du skal finde ud af, hvilken virksomhedsform du skal vælge – hvis du vel at mærke har fundet din niche endnu. Når du ved, hvilke produkter du vil sælge, skal du i gang med forarbejdet, før du er klar til at stifte din virksomhed.

Først og fremmest skal du vælge den virksomhedsform, du vil stifte. Dit valg bør blandt andet afhænge af, hvilke produkter du vil sælge, hvilket marked du bevæger dig ind på, samt hvor stor en risiko du er villig til at løbe.

Kapitalselskab eller personlig virksomhed?

Der er grundlæggende to forskelle på en personlig virksomhed og et kapitalselskab – hæftelsesformen. Når du driver en personlig virksomhed, hæfter du med din personlige formue. Hvis du derimod driver et kapitalselskab, hæfter du kun med den indskudte kapital.

Det betyder, at der er langt større risiko forbundet med at drive eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed i forhold til et anpartsselskab. Du bør derfor overveje, om du ønsker at sætte din personlige formue på spil og risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis du ender med at gå konkurs eller blive sagsøgt.

Hvilket marked bevæger du dig ind på?

Der er stor forskel på, hvor stor en risiko du løber, afhængigt af hvilket marked du bevæger dig ind på. Hvis du planlægger at sælge dyre produkter, er der store omkostninger forbundet med at bestille varer hjem. 

Det betyder, at der er en langt større risiko, end hvis du sælger billige produkter, du har bestilt hjem fra Asien. Hvis du blot sælger billige produkter, kan du godt nøjes med en personlig virksomhed, såfremt du er villig til at løbe den risiko, det alligevel kræver.

Er du derimod på vej ind på et marked, hvor der skal bestilles store varepartier hjem, og er der en vis omkostning forbundet hermed, bør du i stedet vælge et kapitalselskab. Den mest optimale løsning er i mange tilfælde et anpartsselskab, som ejes af et holdingselskab.

Du kan også stifte et aktieselskab, men der er væsentligt højere krav til startkapitalen. I et aktieselskab er kapitalkravet 400.000 kr., mens det i et anpartsselskab kun er 40.000 kr. Du slipper derfor billigere med et anpartsselskab, selvom det har mange af de samme fordele som aktieselskabet.

Skriv et svar