Økonomistyring og virksomhedsdrift online

Mange virksomheder vælger ERP til at håndtere økonomistyring, rapportering, regnskaber og andet virksomhedsadministration. Du kan købe flere forskellige software programmer, der kan understøtte dit arbejde med administration af bogholderi, indkøb, salg, ordrer mv.

Flere danske virksomheder vælger at anvende det ERP software, der hedder Microsoft Dynamics 365 Business Central. Det er software, der kører online. Herfra kan sende fakturaer, ordrer mv. til sine kunder. Programmet er udviklet af Microsoft og kan understøtte mange forskellige administrative arbejdsopgaver. Fra programmet kan man styre indkøb og salg. Man kan oprette indkøbsordrer samt rekvisitioner. Man kan også styre lageret med lagerlokation, pluk mv. Man kan også håndtere ordrebekræftelser, styring af ordrer samt vareantal på lager. Man kan sætte parametre op i programmet så det kan advisere, når en vare er lav i beholdning. Der er mange muligheder med programmet. Har man brug for integration til lagerhotel, scannerløsning til pluk osv., så er det også en mulighed. Her kan man fx købe en scanner løsning, hvor lagermedarbejdere kan registrere vareankomst, vareflyt, pluk osv.

ERP er et vigtigt redskab, når det kommer til økonomistyring. Her kan man oprette flere regnskaber, så man til både holding, afdelinger, søsterselskab mv. ERP bruges også til rapportering, styring af nøgletal for ikke at glemme indkøb, salg, lager, produktion samt sager og ressourcer. Med ERP får man hele pakken til virksomheden for at kunne administrere og styre de mange administrative processer. Samtidigt er fordelen at alle medarbejdere kan arbejde i det samme system og herfor har adgang til samme datagrundlag. Dermed sagt at man ikke kan sætte adgangsbegrænsninger. For det kan man. Man kan sætte begrænsninger på nogle brugere, så de f.eks. ikke kan se løndata eller bogføre faktura. Det kan man gøre på de forskellige regnskaber, så en medarbejder fx kan bogføre fakturaer i det ene regnskab men kun har adgang til se data i det andet regnskab. Det giver nogle fordele for virksomheden at man kan sætte disse begrænsninger. Programmet er også bygget til at være mere specifik afhængig af hvilken rolle, man har i virksomheden. Det betyder, at hvis man er bogholder, vil man se indkomne bilag eller liste over udestående, når man åbner programmet. Men er man lagermedarbejder, vil man se en vareoversigt og andet relevant info om varer og lageret.

At arbejde online med ERP er en selvfølge i dag. Det gør arbejdet nemmere og man kan hurtigt sende fakturaer, ordrer mv. Programmet kan selvfølgelig også massefakturere og man kan også sætte det op til at fungere sammen med banken, så det er nemmere at afstemme med ind- og udbetalinger i sit bogholderi. Man kan også håndtere fakturaer fra leverandører ganske nemt. Man kan nemlig sætte programmet op til at modtage dem elektronisk og scanne data fra faktura automatisk til programmet, så man slipper for at taste en kladde mv. Man skal blot nøjes med at godkende.

 

Skriv et svar