Her er de 3 største ulemper ved uskiftet bo

Du har sikkert hør hørt begrebet ”uskiftet bo” og undret dig over, hvad dette betyder.

Det betyder kort sagt, at en efterlevende ægtefælle kan overtage sin afdøde ægtefælles formue ved dennes død – uden at betale arv til dennes arvinger, dvs. oftest børnene. Først når den efterlevende ægtefælle går bort, fordeles arven efter begge ægtefæller til deres respektive arvinger. Har ægtefællerne samme livsarvinger, er det en samme fordel, der finder sted. Det lyder umiddelbart attraktivt nok at vælge uskiftet bo, men vi har alligevel her samlet 3 gode grunde til, hvorfor det er bedre at oprette testamente frem for at sidde i uskiftet bo:

1) Man kan ikke blive gift igen

Ægtefæller der sidder i uskiftet bo kan ikke gifte sig igen uden at skulle skifte boet og aflevere arv til arvingerne. Dette har særligt betydning for ægtefæller, hvor den ene går bort i en tidlig alder. Men selvom man måtte være oppe i alderen, så vil den efterlevende ægtefælle heller ikke – hvis denne får sig en samlever – kunne sikre vedkommende lige så godt, som hvis man ikke sad i uskiftet bo.

2) Begrænset rådighed over formuen

Ægtefæller i uskiftet bo kan ikke frit råde over formuen, men er underlagt en række begrænsninger. Dette skyldes hensynet til arvingerne, som ellers skulle have arvet med det samme, hvis ikke ægtefællen sad i uskiftet bo. Man må derfor ikke bruge løs af midlerne, og arvingerne kan rette henvendelse til skifteretten hvis de mener, at der sker misbrug af det uskiftede bos midler.

3) Skattemæssige ulemper

Der kan være skattemæssige forskelle på, om man vælger uskiftet bo eller ej, og det kan være meget svært at vide på forhånd, hvor stor en formue, man efterlader sig ved sin død og hvordan skattelovgivningen er på det pågældende tidspunkt.

Det bedste I kan gøre, er at oprette jer et testamente, hvor I har mulighed for at stille den efterlevende ægtefælle med 15/16 af den samlede tilbageværende formue. Dermed slipper man fra at skulle gå fra hus og hjem, samtidig med at den længstlevende stilles mere frit i sin livsførelse. Et testamente begrænser ikke muligheden for at sidde i uskiftet bo, men giver jer blot et alternativ, som i mange tilfælde kan være langt bedre. Det er fortsat den længstlevende ægtefælles egen beslutning, om man vil sidde i uskiftet bo, og man skal først beslutte sig, når den ene ægtefælle er gået bort.

Skriv et svar